comencem

Apuntar-se és molt senzill, és un joc de nens.